Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Tietosuoja / rekisteriseloste

Tietosuoja / rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

Laadittu 19.6.2023

REKISTERINPITÄJÄ

Simppeli Olo ja Ilo (toiminimi Salla Koivisto)

 Y-tunnus: 2096159–7

Osoite: Murronkulmantie 47, 31450 Häntälä, Somero

salla(at)simppeliolojailo.fi

Yhteyshenkilö:

Salla Koivisto

 p. 044 2811995

salla(at)simppeliolojailo.fi

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisterin tarkoitus on Simppeli Olo ja Ilo asiakkaiden henkilörekisterinpitoon liittyvä vastuu, sekä tietojen suojaaminen, sekä asiakassuhteen ylläpitäminen.  Rekisteriin kerätään hoitola-asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voidaan tarjota asianmukaisesti ja terveydenkannalta turvallisesti. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

REKISTERIIN TALLENNETTVAT HENKILÖTIEDOT

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  •  Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  •  Asiakastiedot: tiedot tehdyistä hoidoista ja ostetuista tuotteista, asioinnin päivämäärä
  • Asiakkaan hoidon kannalta välttämättömät esitiedot terveydentilasta, lääkityksestä ja sairaushistoriasta
  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  •  Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset

  • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHEET

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään esitietokaavakkeilla ja ensi haastattelun aikana. Perustiedot asiakkaasta tallennetaan jo varauksen yhteydessä. Asiakassuhde syntyy, kun henkilö antaa yhteystietonsa rekisterinpitäjälle puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteröidyn henkilön tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä ja sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden takia, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Asiakasrekisterin tiedot säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti. Sähköinen rekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Ainoastaan rekisterinpitäjällä on pääsy tietoihin.

TARKASTUS-, KIELTO – JA KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, vaatia korjaamaan sekä poistamaan rekisterissä olevat tietonsa.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.